salonulimobiliarbucuresti.ro Web analytics

 

Nota informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    Conform dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene,  referit in continuare prin acronimul “GDPR” si ale dispozitiilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,


    va informam ca societatea K-Fest Solution S.R.L., in calitate de organizator al expozitiei SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI, 19-21 NOIEMBRIE 2021, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Italiana nr. 21, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J40/7650/2009, cod unic de inregistrare 25752491, site web www.salonulimobiliarbucuresti.ro, telefon 0724.220.534 si expozantii carora le veti prezenta spre scanare bratara electronica obtinuta la punctele de acces in expozitie,


    vor prelucra datele cu caracter personal, referite in continuare prin acronimul ”DCP”, pe care  le-ati furnizat prin formularul electronic existent pe platforma on-line (Eventiful) a expozitiei  SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI, 19-21 NOIEMBRIE 2021 respectiv, dupa caz: 1. nume si prenume, 2. numar de telefon, 3. adresa de posta electronica.


    Organizatorul si expozantii actioneaza ca operatori asociati, in intelesul art. 26 din GDPR, in baza unui acord incheiat intre acestia vizand respectarea drepturilor Dumneavoastra in materie de prelucrare si protectie a DCP.


    Prelucrarea DCP furnizate de Dumneavoastra se face: 1. in scop de reclama, promovare, marketing, publicitate a produselor si serviciilor oferite de operatorii asociati, 2. in scopul stabilirii gradului Dumneavoastra de satisfactie si a imbunatatirii calitatii: (i) expozitiei la care ati participat, (ii) produselor si serviciilor oferite de operatorii asociati, scopuri care presupun inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului.


    Temeiul juridic al prelucrarii DCP mai sus amintite il constituie consimtamantul Dumneavoastra, manifestat explicit prin bifarea casetei SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe platforma  on-line (Eventiful) a expozitiei  SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI, 19-21 NOIEMBRIE 2021, conform dispozitiilor art.6 alin.1 lit.A GDPR si art. 12 alin. 1 teza finala Legea nr. 506/2004.


    DCP pe care le furnizati sunt destinate utilizarii de catre operatorii asociati numai potrivit scopurilor mai sus amintite, urmand a fi dezvaluite (comunicate) catre eventualii subcontractori ai operatorilor asociati desemnati cu indeplinirea activitatilor ce se circumscriu scopurilor mai sus amintite.


    Prelucrarea DCP se efectueaza pana la data implinirii unui termen de 2 ani calculat de la finalizarii expozitiei  SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI, 19-21 NOIEMBRIE 2021, data la care acestea vor fi sterse in mod automat, cu precizarea expresa ca oricand pana la implinirea acestui termen aveti dreptul  de a solicita operatorilor asociati incetarea prelucrarii DCP pe care le-ati furnizat.


    Nu sunteti obligat(a) sa furnizati DCP, insa refuzul Dumneavoastra are drept consecinta, dupa caz: (i)  imposibilitatea de a primi informatii si comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului despre evenimentele organizate, produsele si serviciile furnizate de catre operatorii asociati, (ii) imposibilitatea de a participa la concursurile, tombolele etc. organizate in cadrul expozitiei SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI,19-21 NOIEMBRIE 2021 si de a intra in posesia cadourilor, premiilor etc. oferite de catre operatorii asociati.


    Conform GDPR, beneficiati de: dreptul la informare (art.13 si 14 GDPR), dreptul de retragere a consimtamantului acordat (art.13 alin.2 lit.C si art.14 alin.3 lit.D GDPR), dreptul de acces la datele prelucrate (art.15 GDPR), dreptul la rectificarea DCP (art.16 GDPR), dreptul la stergerea DCP -dreptul de a fi uitat- (art.17 GDPR), dreptul la restrictionarea prelucrarii DCP (art.18 GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (art.20 GDPR), dreptul de a se opune prelucrarii DCP -dreptul de opozitie- (art.21 GDPR), dreptul de a depune plangeri si sesizari la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (art.77 GDPR), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, bdul G-ral Gh. Magheru nr.28-30, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211, fax +40.318.059.602, email anspdcp@dataprotection.ro, dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere  (art.78 alin.2 GDPR).


    Operatorii asociati l-au desemnat pe domnul Lucian Bagia, adresa de email lucian.bagia@bagia.ro, ca punct de contact comun cu vizitatorii in ceea ce priveste prelucrarea DCP, care va solutiona toate cererile adresate de vizitatori pe perioada expozitiei in exercitarea drepturilor lor in materie de prelucrare a DCP.
   Pentru DEZABONARE si exercitarea celorlalte drepturi conferite de GDPR, va rugam sa transmiteti responsabilului cu protectia datelor, EXCLUSIV prin posta electronica pe adresa lucian.bagia@bagia.ro, o solicitare scrisa, continand cel putin 1. editia expozitiei la care ati participat (ex. Salonul Imobiliar Bucuresti noiembrie 2019), 2. adresa de email si 3. numarul de telefon cu care v-ati inregistrat in formularul electronic de pe platforma on-line Eventiful, astfel incat sa fie posibila identificarea rapida a bazei de date in care ati fost inregistrat. Din considerente legate de protectia datelor personale, va rugam ca informatiile de mai sus sa ni le comunicati fie printr-un email criptat (parolat), fie intr-un document/arhiva parolat/a atasat unui mesaj email necriptat (neparolat), urmand ca parola sa ne-o transmiteti separat, pe un alt canal de comunicare, respectiv pe SMS sau WhatsApp la numarul de telefon 0722.358.392.


    Desi procesul de identificare a bazei/bazelor de date in care ati fost inregistrat si a DCP pe care l-ati furnizat este unul de durata, va asiguram pe aceasta cale ca ne straduim sa solutionam cat mai curand solicitarile Dumneavoastra, sens in care, cu respectarea termenului de o luna prevazut de art. 12 alin. 3 GDPR, veti fi informat/a in consecinta.


    Prin urmare, daca sunteti de acord cu prelucrarea DCP conform celor de mai sus, ceea ce presupune inclusiv efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, va rugam bifati caseta SUNT DE ACORD din cadrul formularului electronic de pe platforma on-line (Eventiful) a expozitiei SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI, 19-21 NOIEMBRIE 2021, iar daca NU sunteti de acord, va rugam sa inchideti formularul electronic (astfel incat datele personale nu vor fi salvate/prelucrate) si sa va bucurati nestingheriti de accesul in expozitia SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI, 19-21 NOIEMBRIE 2021.


    Precizam ca odata cu exprimarea de catre Dumneavoastra a consimtamantului de prelucrare a DCP conform celor de mai sus in cadrul formularului electronic de pe platforma on-line (Eventiful) a expozitiei SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI, 19-21 NOIEMBRIE 2021, va fi generat si transmis catre Dumneavoastra, in mod automat, un mesaj email continand DCP pe care le-ati furnizat, precum si continutul prezentei note de informare, mesaj la care va rugam sa nu folositi functia ”raspunde”/”reply”.